Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Србија у процесу враћања категорије 1 од стране ФАА

Четвртак, 27.09.2012.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије данас је званично започео процес преомене категоризације Републике Србије  по стандардима Сједињених Америчких Држава – ФАА.
 
Директорат је успоставио комуникацију и успешну сарадњу са ваздухопловним властима  Сједињених Америчких Држава (ФАА) и меморандумом о разумевању званично иницирао поступак провере који треба да спроведу ваздухопловне власти САД, како би Република Србија коначно, после 8 година, прешла у категорију 1.
 
Република Србија, односно Директорат цивилног ваздухопловства као њена ваздухопловна власт примењује ваздухопловне стандарде и процедуре у потпуном складу са америчким ваздухопловним стандардима. Добијањем категорије 1,  све авио компаније регистроване у Србији моћи ће, уколико то желе, да обављају ваздушни саобраћај са САД као и америчке са Србијом.
 
Напомињемо да је Србија овај статус изгубила 2004. године на основу оцена ФАА  због недостатака у регулативи, организацији ваздухопловних власти и тадашње неусклађености српских ваздухопловних стандарда и процедура са америчким.
 
Сада када је процес започет, очекујемо да у наредних неколико месеци представници ФАА дођу у Србију, увере се у спремност нашег  ваздухопловог тржишта и висок ниво сигурности и безбедности који већ годинама унапређујемо, како би Република Србија коначно вратила престижни статус категорије 1 по ваздухопловним стандардима ФАА и успоставила директну везу са америчким континентом. 

Назад на остале вести