Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Потписан Меморандум о разумевању Србије и Црне Горе за формирање будућег функционалног блока ваздушног простора (ФАБ)

Уторак, 12.11.2013.
У Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, данас је потписан Меморандум о разумевању o иницијативи за формирање будућег функционалног блока ваздушног простора (Functional  Airspace Block - FAB). Меморандум о разумевању потписали су  челни људи Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије,  Агенције за цивилно ваздухопловство Црне Горе и Контроле летења Србије и Црне Горе,  Милан Живановић, Драган Ђуровић и Слободан Цвијан.
 
Значај FAB иницијативе  је изузетан јер је битан предуслов пуне интеграције у европске ваздухопловне структуре а посебно за спровођење европске регулативе о „отвореном небу” (Single European Sky - SES регулативе). Заједнички приступ овом значајном послу,  Србије и Црне Горе, одредио је и географски положај који их чини партнерима у FAB иницијативи. Такође, Србија и Црна Гора имају заједничког пружаоца услуга у ваздушној пловидби односно Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд.
 
Стране потписнице Меморандума о разумевању, сагласне су да се, у циљу припрема за спровођење ФАБ иницијативе Републике Србије и Црне Горе, формира заједничка привремена радна група која ће имати задатак да анализира могућности и захтеве за формирање ФАБ анализира постојеће ФАБ иницијативе у региону и Европи и да после сагледавања и анализе могућих опција предложи оптимално решење за обе државе. После тога, надлежна министарства двеју земаља предложиће својим Владама конкретне одлуке.
 
Основу за заједничко деловање на FAB иницијативи, дале су Владе двеју земаља, потписивањем Споразума о сарадњи у области ваздушног саобраћаја између Србије и Црне Горе, који је крајем октобра ове године ступио на снагу након што су га ратификовали парламенти двеју држава. 


Назад на остале вести