Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

EASA тим веома задовољан радом ДЦВ у области ATM/ANS

Петак, 22.11.2013.

Инспекцијски тим Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (European Aviation Safety Agency – ЕАSA) боравио је од 20. до 22. новемра 2013. године у Директорату цивилног ваздухопловства и проверавао достигнут степен стандардизације у области АТМ/АNS.  Том приликом констатован je висок ниво усаглашености са прописима Европске уније, а Директорату је одато признање за рад и сарадњу са пружаоцем услуга у ваздушној пловидби. 


Назад на остале вести