Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта
Наслов Објављено Опис Статус
Јавни конкурс за попуну извршилачких радних места и заснивање радног односа на неодређено време13.11.2023.ОбавештењеАктуелно
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места19.06.2023.ОбавештењеИстекло
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места13.06.2023.ОбавештењеИстекло
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места13.06.2023.ОбавештењеИстекло
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места08.06.2023.ОбавештењеИстекло
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места08.06.2023.ОбавештењеИстекло
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места02.06.2023.ОбавештењеАктуелно
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места29.05.2023.ОбавештењеАктуелно
У току је јавна расправа о Предлогу тарифе такси које се плаћају Директорату27.03.2023.ОбавештењеИстекло