Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    

  1. ADR - INS - План инспекцијског надзора;
  2. ATM - ATCO - MET - AIS - План инспекцијског надзора;
  3. AVSEC - План инспекцијског надзора;
  4. CNS - План инспекцијског надзора; 
  5. MEDICAL - План инспекцијског надзора;
  6. OPS - План инспекцијског надзора;
  7. OVO - План инспекцијског надзора;
  8. SAR - План инспекцијског надзора;
  9. ZPP - План инспекцијског надзора.