Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  
У Републици Србији воде се Регистар ваздухоплова Републике Србије и Евиденција ваздухоплова Републике Србије. У Регистар ваздухоплова се уписују све категорије ваздухоплова, изузев ултралаких ваздухоплова, аматерски грађених ваздухоплова и беспилотних ваздухоплова, који се уписују у Евиденцију ваздухоплова.
Регистар ваздухоплова и Евиденција ваздухоплова су јавне књиге које води Директорат цивилног ваздухопловства и процедуре које се односе на Регистар ваздухоплова су у складу са ЗВС.

  1. CAD-AIR-OB-U001 - Захтев за резервацију регистарске ознаке;
  2. CAD-AIR-OB-U002 - Захтев за упис ваздухоплова у Регистар или Евиденцију;
  3. CAD-AIR-OB-U003 - Захтев за упис беспилотних летелица у Евиденцију ваздухоплова;
  4. CAD-AIR-OB-U004 - Захтев за брисање података у Регистру или Евиденцији ваздухоплова;
  5. CAD-AIR-OB-U005 - Захтев за промену података у Регистру или Евиденцији ваздухоплова;
  6. CAD-AIR-OB-U006 - Захтев за издавање Извода из Регистра ваздухоплова или Евиденције ваздухоплова;
  7. CAD-AIR-OB-U038 - Захтев за издавање претходне сагласности ради уписа страног физичког или правног лица у власничко-кориснички лист Регистра ваздухоплова.