Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  
Име и презиме Број сертификата E-mail Врста Важи до Права
Име и презиме Број сертификата E-mail Врста Важи до Права
Скраћенице
FE(A) Испитивач у лету – Авион ATPL(A) Дозвола транспортног пилота – Авион
FE(H) Испитивач у лету – Хеликоптер PPL(A) Дозвола приватног пилота – Авион
CRE(A) Испитивач на класи – Авион CPL(A) Дозвола професионалног пилота – Авион
IRE(A) Испитивач за инструментално летење – Авион IR(A) Инструментално овлашћење – Авион
FIE(A) Испитивач инструктора летења – Авион ATPL(H) Дозвола транспортног пилота – Хеликоптер
TRE(A) Испитивач на типу – Авион PPL(H) Дозвола приватног пилота – Хеликоптер
SFE(A) Испитивач на уређају за симулирано летење – Авион CPL(H) Дозвола професионалног пилота – Хеликоптер
TRE(H) Испитивач на типу – Хеликоптер IR(H) Инструментално овлашћење – Хеликоптер
IRE(H) Испитивач за инструментално летење – Хеликоптер LST Практични испит за стицање дозволе
FIE(H) Испитивач инструктора летења – Хеликоптер LPC Провере стручности
SFE(H) Испитивач на уређају за симулирано летење – Хеликоптер AoC Процена оспособљености
SPL Дозвола пилота једрилице LAPL(S) Дозвола пилота лаких ваздухоплова (једрилица)
E Испитивач FE(S) Испитивач за стицање дозвола, овлашћења и ауторизација једрилице
FIE(S) Овлашћење инструктора једриличарства TMG Овлашћење за летење на моторној једрилици
Pg Параглајдер PgPL Дозвола пилота параглајдера
E(Pg) Испитивач за стицање дозвола и овлашћења пилота параглајдера I(Pg) Овлашћење инструктора параглајдинга
TPg Tандем параглајдер PPg Mоторни параглајдер
P Падобран E(P) Испитивач за стицање дозвола, овлашћења и ауторизација падобранаца
I(P) Овлашћење инструктора падобранства R Пакер падобрана
ДЦВ
CAD
Директорат Цивилног Ваздухопловства Републике Србије