Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Важно обавештење за оператере беспилотних ваздухоплова!

На снагу је ступила Наредба о одређивању условно забрањених зона LY R10 Увац, LY R11 Трешњица и LY R12 Милешевка.

Наредбу o LYR-8 Београд и  Наредбу о LY R10 Увац, LY R11 Трешњица и LY R12 Милешевка  као и све релевантне прописе можете видети овде.

Уколико планирате летење беспилотним ваздухопловима у предметним рејонима потребно је да се информишете о условима за летење и о актуелном стању у ваздушном прстору, што можете учинити овде увидом у План употребе ваздушног простора!