Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

План јавних набавки за 2019. годину 

Измена плана јавних набавки за 2019. годину 

Измена плана јавних набавки за 2019. годину - 

Јавнa набавкa услуге - 23/2019 - Одржавање система за унапређење сигурносне инфраструктуре, контроле приступа мрежи и апликацијама и заштите мрежног саобраћаја, као и претплата за заштиту садржаја интернет претраживања и имејл комуникације
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор - 1
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору, партија 1
 6. Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Јавнa набавкa мале вредности добра - 31/2019 - Персонални рачунари
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору, партија 1
 5. Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Јавнa набавкa мале вредности добра - 29/2019 - Набавка намештаја за холове у објекту, полица и металних ормана
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор - 1
 4. Питање и одговор - 2
 5. Питање и одговор - 3
 6. Одлука о додели уговора
 7. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности добра - 28/2019 - Набавка и уградња опреме за проширење постојећег система видео надзора у пословном објекту на адреси Скадарска бр. 23 и 23/1
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор - 1
 4. Питање и одговор - 2
 5. Измена Конкурсне документације
 6. Конкурсна документација - пречишћен текст
 7. Обавештење о продужењу рока 
 8. Питање и одговор - 3
 9. Измена Конкурсне документације број 2
 10. Конкурсна документација - пречишћен текст број 2
 11. Обавештење о продужењу рока - 2
 12. Питање и одговор - 4
 13. Питања и одговори - 5
 14. Питања и одговори - 6
 15. Одлука о обустави поступка
 16. Обавештење о обустави поступка
Јавнa набавкa мале вредности добра - 27/2019 - Персонални рачунари
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о обустави поступка
 4. Обавештење о обустави поступка
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 25/2019 - Одржавање рачунарске мреже
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности радова - 26/2019 - Адаптација малог таванског простора
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор
 4. Обавештење о продужењу рока 
 5. Питање и одговор - 2
 6. Обавештење о продужењу рока 2
 7. Одлука о додели уговора
 8. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности добра - 24/2019 - Канцеларијски материјал
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 1
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa  услуге - 22/2019 - Авио карте и хотелски смештај
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 1
 4. Питања и одговори 2
 5. Измена Конкурсне документације
 6. Конкурсна документација - пречишћен текст
 7. Обавештење о продужењу рока
 8. Одлука о додели уговора
 9. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 17/2019 - Курс страних језика
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 1
 4. Измена Конкурсне документације
 5. Конкурсна документација - пречишћен текст
 6. Обавештење о продужењу рока
 7. Одлука о додели уговора
 8. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 13/2019 - Адаптација малог таванског простора
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о обустави поступка
 4. Обавештење о обустави поступка
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 20/2019 - Годишње одржавање и измене на постојећем програму за рачуноводство и књиговодство
 1. Обавештење о покретању поступка
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 19/2019 - Изнајмљивање паркинг простора
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности добра - 21/2019 - Набавка и уградња опреме за проширење постојећег система видео надзора у пословном објекту на адреси Скадарска бр. 23 и 23А
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о обустави поступка
 4. Обавештење о обустави поступка
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 15/2019 - Одржавање и унапређење електронског регистра ваздухоплова
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa радова - 14/2019 - Адаптација и опремање алфа сале
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 16/2019 - Периодична обука инспектора SAFA 
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 12/2019 - Нафтни деривати
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 1
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 11/2019 - Извршавање налета и продужење важења MEP и ME/IR
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 10/2019 - Проширење радне меморије на blade серверима
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели Уговора за набавку добра-проширење радне меморије на blade северима
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 8/2019 - Провера стручности за продужење важења овлашћења за летење на типу авиона C560XLS+и летење код оператера
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору, партија 1
 5. Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Јавнa набавкa услуге -9/2019 - Мобилна телефонија
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 1
 4. Измена Конкурсне документације
 5. Конкурсна документација - пречишћен текст
 6. Обавештење о продужењу рока
 7. Питање и одговор 2
 8. Одлука о додели уговора
 9. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 7/2019 - Електрична енергија
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa услуге - 6/2019 - ФТО и ППЗ ДЦВ
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 1
 4. Измена Конкурсне документације
 5. Конкурсна документација - пречишћен текст
 6. Одлука о додели уговора
 7. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 5/2019 - Осигурање зграде, колективно осигурање запослених, путно осигурање, осигурање службених возила
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору - партија 1
 5. Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 4/2019 - Стицање сертификата инструктора летења - FI(A)
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 3/2019 - Специјалистичке обуке за инспекторе
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa услуге - 2/2019 - Чишћење радног простора
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 
 4. Питање и одговор 2
 5. Измена Конкурсне документације
 6. Конкурсна документација - пречишћен текст
 7. Обавештење о продужењу рока
 8. Одлука о додели уговора
 9. Обавештење о закљученом уговору

Јавнa набавкa мале вредности услуге - 1/2019 - Лекарски прегледи за запослене

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 5. Обавештење о закљученом уговору