Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

Правилник

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку ВТО КЛ (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 25/17).

Обрасци

 1. ДЦВ-CNS-OБ-001 - Захтев за издавање/измену потврде о праву на обучавање ваздухопловно-техничког особља контроле летења;
 2. ДЦВ-CNS-OБ-002 - Захтев за полагање испита за стицање дозволе ваздухопловно-техничког особља контроле летења;
 3. ДЦВ-CNS-OБ-003 - Захтев за издавање дозволе/уписа овлашћења/овлашћења инструктора ваздухопловно-техничког особља контроле летења;
 4. ДЦВ-CNS-OБ-004 - Захтев за продужење/обнову рока важења овлашћења ваздухопловно-техничког особља контроле летења;
 5. ДЦВ-CNS-OБ-005 - Захтев за издавање/продужење рока важења ауторизације испитивача ваздухопловно-техничког особља контроле летења.

Испити

  Испитивачи :
  • ДЦВ-ЦНС-ОБ-007 - Списак ауторизованих испитивача ваздухопловно-техничког особља контроле летења.
   
  Испитна питања :