Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  

Правилник

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку ВТО КЛ (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 25/17).

Обрасци

 1. ДЦВ-CNS-OБ-001 - Захтев за издавање/измену потврде о праву на обучавање ваздухопловно-техничког особља контроле летења;
 2. ДЦВ-CNS-OБ-002 - Захтев за полагање испита за стицање дозволе ваздухопловно-техничког особља контроле летења;
 3. ДЦВ-CNS-OБ-003 - Захтев за издавање дозволе/уписа овлашћења/овлашћења инструктора ваздухопловно-техничког особља контроле летења;
 4. ДЦВ-CNS-OБ-004 - Захтев за продужење/обнову рока важења овлашћења ваздухопловно-техничког особља контроле летења;
 5. ДЦВ-CNS-OБ-005 - Захтев за издавање/продужење рока важења ауторизације испитивача ваздухопловно-техничког особља контроле летења.

Испити

  Испитивачи :
  • ДЦВ-ЦНС-ОБ-007 - Списак ауторизованих испитивача ваздухопловно-техничког особља контроле летења.
   
  Испитна питања :