Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  
  1. Захтев за издавање одобрења за транспорт опасне робе на и са територије Републике Србије страном авио-превозиоцу;
  2. Захтев за транспорт и транзит наоружања и војне опреме;
  3. Захтев за стицање овлашћења инструктора за транспорт опасног терета;
  4. Национална контролна листа наоружања и војне опреме;
  5. Правилник о условима за издавање овлашћења инструктору за транспорт опасне робе и условима за издавање потврде о стручној оспособљености лицу које обавља послове у транспорту опасне робе („Службени гласник РСˮ, број 61/21);
  6. Правилник о садржини програма стручног оспособљавања запослених;
  7. Правилник о условима за издавање посебног одобрења за транспорт одређеног опасног терета;
  8. Евиденција издатих потврда о стручној оспособљености запослених на пословима транспорта опасне робе;
  9. Списак инструктора за транспорт опасне робе у ваздушном саобраћају;
  10. ДЦВ-ОПС-ОБ-720 Збирка испитних питања за стицање овлашћења инструктора из области опасног терета;

Страни авио-превозиоци који имају одобрење за транспорт опасног терета са и

на територију Републике Србије

 

 

Ред.

Бр.

Назив авио-превозиоца носиоца дозволе

Период важења

Типови ваздухоплова

Закључен уговор о закупу

Типови ваздухоплова

1.

Austrian Airlines AG

16.06.2022 - 15.06.2023

А319; А320; А321;

Е190; Е195

-

-

2.

European Air Transport Leipzig GmbH

25.03.2022 - 24.03.2023

B752

B733

B734

B738

SwiftAirS.A.

B734

Cargo Air Ltd

 B733; B734; B738

DHL Air Austria

B752

Corporacion Ygnus Air S.A

B752

3.

Turkish Airlines INC

01.04.2022 - 31.03.2023

A319; A320; A321; A330; A330F; A350; A310F.

B734; B737; B738; B739; B789; B777; B777-F

ULS Airlines Cargo

A310 F

4.

Silk Way West Airlines LLC

29.04.2022 -31.12.2022

B747-400F

B747-8F

-

-

5.

Swiss International Air Lines Ltd

27.04.2022 - 26.04.2023

A320, A321, A20N, A21N, A333, A343, BCS1, BCS3, B77W

Helvetic Airways AG

E190, E290, E295

Edelweiss Air AG

A320, A343

6.

Airline Ukranian-Airalliance

10.02.2022 - 09.02.2023

AN-12

-

-

7.

Qatar Airways

04.09.2022 -03.09.2023

A320, A321, A330, А350, А380, B747, B777, B787

-

-

8.

Fly Dubai

28.02.2022 – 12.01.2023

B737-800, B737-800 Max 8,  B737-800 Max 9

-

-

9.

Deutsche Lufthansa AG

27.05.2022 – 26.05.2023

A319, A320, A321, A321F, A380,B747

Lufthansa CityLine GmbH

A319, CRJ9,

EMB190, EMB195

10.

TAAG-Angola Airlines

24.08.2022 – 30.05.2023

B777-3M2ER

-

-

11.

Cavok Air LLC

21.09.2022 – 20.09.2023

AN-12

-

-

12.

Maximus Airlines LLC

08.11.2022 –

07.11.2023

AN-124-100, IL-76TD

-

-

13.

Air Company MERIDIAN LTD

16.11.2021 –

15.11.2022

AN-12

-

-

14.

Aviacompany „Aviastar-TU”

26.11.2021 –

25.11.2022

ТU-204C, ТU-204-100C, B757-223

-

-

15.

Aeroflot – Russian Airlines

03.12.2021 –

02.12.2022

A320, A330, B737

-

-

16.

Fleet Air International Kft

07.04.2022 –

06.04.2023

SAAB SF 340A,

ATR 42-320F, ATR 72-200F

-

-

17.

Silk Way Airlines LLC

15.04.2022 –

31.12.2022

IL-76TD

-

-

18.

Fly 7 Finland Oy

25.04.2022 –

24.04.2023

PC12

-

-

19.

MOTOR SICH JSC

04.05.2022

03.05.2023

AN12, AN74, AN140

-

-

20.

Fly Sky Airlines

02.06.2022

01.06.2023

IL-76TD

-

-

21.

West Atlantic Sweden AB

05.07.2022

04.07.2023

ATP Freighter

-

-

22.

Ethiopian Airlines

07.09.2022

16.11.2022

B777F

-

-

23.

EXPRESS AIR CARGO

29.09.2022 –

17.03.2023

B737-300, B737-800

-

-

24,

Swift Air SA

10.11,2022 –

09.11,2023

ATR72

-

-

 

Датум измене: 08.11.2022. године