Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк. 

Именовани председник и чланови управног одбора, Решењем Владе Републике Србије о именовању председника и чланова управног одбора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, 24 Број 119-304/2021 од 14. јануара 2021. године, су:

 
Председник
 
  • Проф. др Оља Чокорило, редовни професор на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду
 
Чланови
 
  1. Бригадни генерал Жељко Билић, заменик команданта РВ и ПВО,
  2. Бојан Јоцић, магистар економских наука из Београда,
  3. Александра Дамњановић, дипл. правник из Београда,
  4. Војислав Лазаревић, дипл. правник из Београда.