Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    

Именовани председник и чланови управног одбора, Решењем Владе Републике Србије о именовању председника и чланова управног одбора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, 24 Број 119-304/2021 од 14. јануара 2021. године, су:

 
Председник
 
  • Проф. др Оља Чокорило, редовни професор на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду
 
Чланови
 
  1. Бригадни генерал Жељко Билић, заменик команданта РВ и ПВО,
  2. Бојан Јоцић, магистар економских наука из Београда,
  3. Александра Дамњановић, дипл. правник из Београда,
  4. Војислав Лазаревић, дипл. правник из Београда.