Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  

Обрасци

  1. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-001 - Захтев за проверу испуњености услова центра за обуку ВМО;
  2. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-003 - Захтев за одобрење листе критеријума за наставно особље за обуку ВМО;
  3. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-004 - Захтев за одобрење листа наставног особља за обуку ВМО;
  4. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-005 - Захтев за одобрење листа процењивача стручности;
  5. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-006 - Захтев за одобрење измена приручника о раду центра за обуку и приручника о обуци ВМО;
  6. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-007 - Захтев за одобрење програма обуке ВМО.

Правилници

  1. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловног метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број  43/17).

Центри за обуку ВМО

  1. Евиденција организација за обуку ваздухопловно-метеоролошког особља.