Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  

Обрасци

 1. Образац за корективну меру ДЦВ;
 2. ДЦВ-КЛ-ОБ-008 - Захтев за издавање/измену сертификата организације за обуку контролора летења;
 3. ДЦВ-КЛ-ОБ-010 - Захтев за издавање дозволе за коришћење синтетичког уређаја за обуку контролора летења;
 4. ДЦВ-КЛ-ОБ-014 - Захтев за одобрење потребе за напредни ниво језичког знања;
 5. ДЦВ-КЛ-ОБ-015 - Захтев за одобрење тела за процену језичког знања;
 6. ДЦВ-КЛ-ОБ-056 - Захтев за промену која захтева претходно одобрење;
 7. ДЦВ-КЛ-ОБ-057 - Обавештење о промени која не захтева претходно одобрење;
 8. ДЦВ-КЛ-ОБ-001 - Захтев за одобрење програма и планова обуке, планова обуке и процедура одржавања стручности у јединицама контроле летења;
 9. ДЦВ-КЛ-ОБ-003 Захтев за одобрење метода процене језичког знања;
 10. ДЦВ-КЛ-ОБ-025 Захтев за одобрење метода процене у организацијама за обуку контролора летења.

Организације за обуку контролора летења

  Организације за обуку контролора летења :
   
  Сертификација и надзор организација за обуку контролора летења :
   
  Упутства за организације за обуку контролора летења :
   
  Синтетички уређаји за обуку контролора летења :

Критеријуми

 1. Критеријуми за одобрење теста за процену језичког знања;
 2. Критеријуми за одобрење тела за процену језичког знања и метода процене језичког знања;
 3. Критеријуми за одобрење потребе за напредни ниво језичког знања;
 4. Критеријуми за одобрење метода процене у организацијама за обуку контролора летења;
 5. Kритеријуми за одобренје инструктора теоријске обуке.

Одобрено тело за процену језичког знања

 1. Одобрено тело за процену језичког знања из ваздухопловног енглеског језика.