Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк 

Обрасци

 1. Образац за корективну меру ДЦВ
 2. ДЦВ-КЛ-ОБ-008 Захтев за издавање/измену сертификата организације за обуку контролора летења
 3. ДЦВ-КЛ-ОБ-010 Захтев за издавање дозволе за коришћење синтетичког уређаја за обуку контролора летења
 4. ДЦВ-КЛ-ОБ-014 Захтев за одобрење потребе за напредни ниво језичког знања
 5. ДЦВ-КЛ-ОБ-015 Захтев за одобрење тела за процену језичког знања
 6. ДЦВ-КЛ-ОБ-056 Захтев за промену која захтева претходно одобрење
 7. ДЦВ-КЛ-ОБ-057 Обавештење о промени која не захтева претходно одобрење
 8. ДЦВ-КЛ-ОБ-001 Захтев за одобрење програма и планова обуке, планова обуке и процедура одржавања стручности у јединицама контроле летења
 9. ДЦВ-КЛ-ОБ-003 Захтев за одобрење метода процене језичког знања
 10. ДЦВ-КЛ-ОБ-025 Захтев за одобрење метода процене у организацијама за обуку контролора летења

 

Организације за обуку контролора летења

  Организације за обуку контролора летења

 1. Евиденција организација за обуку контролора летења
  Сертификација и надзор организација за обуку контролора летења
 1. Листа општих питања за сертификацију и надзор над организацијама за обуку контролора летења 1
 2. Листа општих питања за сертификацију и надзор над организацијама за обуку контролора летења 2
   Упутства за организације за обуку контролора летења
 1. Упутство за издавање сертификата организације за обуку контролора летења и континуиран надзор организација за обуку контролора летења
 2. Упутство о одобравању промена које захтевају претходно одобрење и процедуре о променама које не захтевају претходно одобрење
 3. Упутство за одобрење програма и планова обуке контролора летења

     Синтетички уређаји за обуку контролора летења

 1. Процедура издавања дозволе за коришћење синтетичког уређаја за обуку контролора летења
 
Критеријуми
 1. Критеријуми за одобрење теста за процену језичког знања
 2. Критеријуми за одобрење тела за процену језичког знања и метода процене језичког знања
 3. Критеријуми за одобрење потребе за напредни ниво језичког знања
 4. Критеријуми за одобрење метода процене у организацијама за обуку контролора летења
 5. Kритеријуми за одобренје инструктора теоријске обуке

Одобрено тело за процену језичког знања

 1. Одобрено тело за процену језичког знања из ваздухопловног енглеског језика