Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    

Центри за обуку ваздухопловно – техничког особља :
  1. Евиденција центара за обуку ваздухопловног особља одржавања ваздухоплова;
  2. Захтев за иницијално издавање/измену Део - 147 уверења.
 За детаље у вези са центрима за обуку и програмима погледајте регулативу