Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Група за ваздухопловну медицину
 
Др Надежда Петровски
Руководилац Групе за ваздухопловну медицину / Медицински оцењивач
 
Др Маријана Томић Смиљанић
Проверивач за ваздухопловну медицину