Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк 

Летачко особље и контролори летења стичу своја права на основу летачке дозволе, дозволе контролора летења и лекарског уверења о здравственој способности.
 
Ималац лекарског уверења мора бити ментално и физички способан да безбедно обавља дужност на основу одговарајуће дозволе.
 
Подносилац захтева за лекарско уверење мора обавити ваздухопловно-медицински преглед и испунити медицинске критеријуме предвиђене важећом регулативом.
 
Лекарска уверења за летачко особље се издају, обнављају и продужавају у складу са
 
Класе лекарских уверења летачког особља:
 
  • класа 1 лекарско уверење за имаоце ATPL и CPL дозвола,
  • класа 2 лекарско уверење за имаоце PPL(A), PPL(H), SPL and BPL дозвола приватних пилота, 
  • класа LAPL лекарско уверење за имаоце дозвола пилота лаких ваздухоплова 
  • CC - кабинско особље
  • Класа 3  лекарско уверење контролора летења  и студента контролора летења се издаје,обнавља и продужава у складу са
 
 
За продужење важећег лекарског уверења, лекарски преглед може бити спроведен 45 дана пре истека важности уверења и у том случају се период важности новог уверења рачуна од датума истека важности претходног лекарског уверења.