Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  

1. Ординација медицине рада - ваздухопловномедицински центар RS-AeMC/002 :
  • Зграда школског центра Air SERBIA;
  • Аеродром Београд;
  • Тел. 011 267 5774;
  • Website: airserbia.com;
  • Ваздухопловно- медицински центар је овлашћен за обављање ваздухопловномедицинских прегледа за издавање лекарских уверења за класе: 1,2,3 ЛАПЛ и CC (иницијална/продужења обнове).
2. Овлашћени лекари обављају ваздухопловно-медицинске прегледе за издавање лекарских уверења за класе:
    1 и/или 3  (продужења и обнове) и класе 2/ LAPL/ СС (иницијална/продужења/обнове)

Иницијално стицанје сертификата овлашћеног лекара и ваздухопловномедицинског центра
  • Захтев за иницијално стицање сертификата овлашћеног ваздзхопловномедицинског центра подноси се на обрасцу ДЦВ-МЕД-ОБ-168, уз документацију наведену у захтеву.
  • Захтев за иницијално стицање сертификата овлашћеног лекара подноси се на обрасцу ДЦВ-МЕД-ОБ-167, уз документацију наведену у захтеву.