Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(FE) - Захтев за издавање/продужење/обнову важења овлашћења за летење на типу авиона у дозволи инжењера летача;
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 3. PEL 100 - Захтев за ванредни термин теоријског испита;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-501 - Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Инжењер летач);
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-504 - Пријава за проверу испуњености услова за ауторитацију испитивача;
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-505 - Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења;
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-506 - Захтев за замену националне дозволе у JAR-FCL дозволу (Инжењер летач);
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-507 - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO Annex 1;
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-508 Захтев за ауторизацију инструктора теориjске наставе;
 10. DCV-PEL-OB-601 - Захтев за регистрацију организација за обуке - АТО.

Испити

 1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2022. години;
 2. Распоред полагањa теоријских испитa у 2021. години;
 3. Упуство за полаганје теоријских испита.

Long Term Exemption List

 1. Long Term Exemption List.