Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(ULA) Захтев за издавање дозволе/упис овлашћења (Ултралаки ваздухоплов)
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(ULA) Захтев за продужење/обнову важења овлашћења у дозволи пилота ултралаког ваздухоплова
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(ULA) Захтев за издавање сертификата испитивача/ауторизације пилота ученика (Ултралаки ваздухоплов)
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(ULA) Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата/ауторизације (Ултралаки ваздухоплов)
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-005(ULA) захтев за уклањање ограничења са инструкторског овлашћења  (ултралаки ваздухоплов)
 6. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације
 7. PEL 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита
 8. ДЦВ-PEL-601(ULA) Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Ултралаки)
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-303 Извештај комисије о резултату провере стручне обучености
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-304 Пријава за проверу испуњености услова за ауторизацију испитивача
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-305 Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-307 Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO Annex 1 (једрилица, слободни балон, навигатор летач, ултралаки авион)
 13. ДЦВ-PEL-ОБ 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита;

Правилници

 1. Правилник о дозволама летачког особља из 2005 године 
  Одредбе овог правилника важе само у домену стицања дозвола и овлашћења пилота слободног балона, пилота једрилице, кабинског особља и навигатора летача.
 2. Правилник о ултралаким ваздухопловима („Службени гласник РС“, број 68/10)

Центри за обуку

 1. PEL-601 Захтев за регистрацију организације за обуке - ATO
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-602 Захтев измену документације организације за обуку 

Испити

  Теоријски испити
  1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2022. години;
  2. Распоред полагањa теоријских испитa у 2021. години;
  3. Упуство за полаганје теоријских испита
  Књиге питања Једрилица
  1. Комуникације
  2. Људске могућности и ограничења
  3. Метеорологија
  4. Навигација
  5. Оперативне процедуре
  6. Опште знање о ваздухоплову
  7. Перформансе лета и планирање
  8. Познавање својства падобрана
  9. Теорија летења
  10. Ваздухопловни прописи
  Књиге питања Ултралаки ваздухоплови
  1. Комуникације
  2. Људске могућности и ограничења
  3. Метеорологија
  4. Навигација
  5. Оперативне процедуре
  6. Опште знање о ваздухоплову
  7. Опште знање о ваздухоплову - моторни змај
  8. Перформансе лета и планирање
  9. Теорија летења
  10. Ваздухопловни прописи