Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(ULA) - Захтев за издавање дозволе/упис овлашћења (Ултралаки ваздухоплов);
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(ULA) - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења у дозволи пилота ултралаког ваздухоплова;
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(ULA) - Захтев за издавање сертификата испитивача/ауторизације пилота ученика (Ултралаки ваздухоплов);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(ULA) - Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата/ауторизације (Ултралаки ваздухоплов);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-005(ULA) - Захтев за уклањање ограничења са инструкторског овлашћења  (ултралаки ваздухоплов);
 6. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 7. PEL 100 - Захтев за ванредни термин теоријског испита;
 8. ДЦВ-PEL-601(ULA) - Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Ултралаки);
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-303 - Извештај комисије о резултату провере стручне обучености;
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-304 - Пријава за проверу испуњености услова за ауторизацију испитивача;
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-305 - Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења;
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-307 Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO Annex 1 (једрилица, слободни балон, навигатор летач, ултралаки авион);
 13. ДЦВ-PEL-ОБ 100 - Захтев за ванредни термин теоријског испита.

Центри за обуку

 1. PEL-601 - Захтев за регистрацију организације за обуке - ATO;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-602 - Захтев измену документације организације за обуку.

Испити

  Теоријски испити :
   
  Књиге питања Једрилица :
   
  Књиге питања Ултралаки ваздухоплови :