Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(ULA) - Захтев за издавање дозволе/упис овлашћења (Ултралаки ваздухоплов);
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(ULA) - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења у дозволи пилота ултралаког ваздухоплова;
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(ULA) - Захтев за издавање сертификата испитивача/ауторизације пилота ученика (Ултралаки ваздухоплов);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(ULA) - Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата/ауторизације (Ултралаки ваздухоплов);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-005(ULA) - Захтев за уклањање ограничења са инструкторског овлашћења  (ултралаки ваздухоплов);
 6. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 7. PEL 100 - Захтев за ванредни термин теоријског испита;
 8. ДЦВ-PEL-601(ULA) - Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Ултралаки);
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-303 - Извештај комисије о резултату провере стручне обучености;
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-304 - Пријава за проверу испуњености услова за ауторизацију испитивача;
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-305 - Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења;
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-307 Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO Annex 1 (једрилица, слободни балон, навигатор летач, ултралаки авион);
 13. ДЦВ-PEL-ОБ 100 - Захтев за ванредни термин теоријског испита.

Центри за обуку

 1. PEL-601 - Захтев за регистрацију организације за обуке - ATO;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-602 - Захтев измену документације организације за обуку.

Испити

  Теоријски испити :
   
  Књиге питања Једрилица :
   
  Књиге питања Ултралаки ваздухоплови :