Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта
Наслов Објављено Опис Статус
На снази Уредба о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење02.12.2011.ВестАктуелно
На снази Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају30.11.2011.ВестАктуелно
ДЦВ и Град Београд потписали Протокол о пословно-техничкој сарадњи25.11.2011.ВестАктуелно
Помозите да се препознају опасности и унапреди безбедност ваздухопловства21.10.2011.ВестАктуелно
ДЦВ добитник признања за изузетан допринос у развоју ваздухопловства17.10.2011.ВестАктуелно
РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ПРЕКОГРАНИЧНОЈ САРАДЊИ У ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ У ОБЛАСТИ ТРАГАЊА И СПАСАВАЊА30.09.2011.ВестАктуелно
УПОЗОРЕЊЕ04.08.2011.ВестАктуелно
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају на снази од 9. августа 2011. године28.07.2011.ВестАктуелно
Интензивиран надзор спортских аеродрома и аеро клубова14.04.2011.ВестАктуелно
Србија међу првим земљама у свету приступила припреми Националног програма за безбедност у цивилном ваздушном саобраћају21.03.2011.ВестАктуелно