Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Вести са сајта
Наслов Објављено Опис Статус
Србија постала пуноправни члан ваздухопловне заједнице Европе14.12.2006.ВестАктуелно
Србија у новембру пуноправни члан ЈАА-а21.07.2006.ВестАктуелно
Београд, 10. јула 2006.10.07.2006.ВестАктуелно
Брисел, 29. јуна 2006. године29.06.2006.ВестАктуелно
Салзбург, 5. мај 2006. године05.05.2006.ВестАктуелно