Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

Упуства

 1. ДЦВ-АДР-УП-001 - Упутство за издавање дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања и самоопслуживања на аеродрому;
 2. ДЦВ-АДР-УП-002 - Упутство за израду и достављање ваздухопловне студије.

Захтеви

 1. ДЦВ-АДР-ОБ-001 - Писмо о намерама;
 2. ДЦВ-АДР-ОБ-002 - Захтев за издавање или измену дозволе за коришћење аеродрома;
 3. ДЦВ-АДР-ОБ-003 - Захтев за издавање/измену/продужење важења дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања / дозволе за самоопслуживање;
 4. ДЦВ-АДР-ОБ-004 - Захтев за издавање потврде за постављање објекта, инсталације или уређаја;
 5. ДЦВ-АДР-ОБ-005 - Захтев за одобрење/прихватање измене приручника;
 6. ДЦВ-АДР-ОБ-008 - Захтев за издавање/измену/пренос сертификата аеродрома.

Прилози

 1. Прилог 1 - Основе за сертификацију аеродрома (сертификациони захтеви);
 2. Прилог 2 - Организациони и оперативни захтеви;
 3. Прилог 3 - Листа испуњености основних захтева за издавање дозволе за коришћење аеродрома (измена 2).
Важна напомена:
 • Обавештавају се подносиоци захтева за легализацију објеката, да захтеве за издавање сагласности које по Закону о ваздушном саобраћају издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, достављају преко органа надлежног за послове легализације објеката. За тако примљене захтеве Директорат не наплаћује таксу;
 • За исправан преглед захтева у PDF формату , потребно је да ваш рачунар поседује актуелну верзију апликације Adobe Reader.