Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк. 
Напомена: За исправан преглед образаца у PDF формату , потребно је да ваш рачунар поседује актуелну верзију апликације Adobe Reader
 

Јавни авио-превоз

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-139 - Поступак изузимања оператера од примене техничког захтева;
 2. ДЦВ-ОПС-ОБ-137 - Поступак издавања сертификата ваздухопловног оператера (Основна провера);
 3. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 - Захтев за издавање одобрења за увођење промене у функционални систем;
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-701 - Обавештење о давању ваздухоплова у закуп са посадом;
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-703 - Обавештење о промени за коју није потребно одобрење;
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-704 - Обавештење о закључењу уговора о подели кода;
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-705 - Обавештење о именовању лица за спровођење провере на линији;
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 - Потврда о спроведеној корективној мери;
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-707 - Орјентациони план обуке ваздухопловно овлашћеног особља по програмима из Оперативног приручника део Д;
 10. ДЦВ-ОПС-ОБ-708 - Обавештење о промени одговорног лица;
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-709 - Изјава о намери;
 12. ДЦВ-ОПС-ОБ-710 - Листа усаглашености авиона са одредбама CAT.IDE.A Правилника о јавном авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14);
 13. ДЦВ-ОПС-ОБ-711 - Захтев за издавање сертификата ваздухопловног оператера (AOC);
 14. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 - Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере;
 15. ДЦВ-ОПС-ОБ-713 - Листа усаглашености процедура и поступака оператера са примењивим захтевима Правилника о јавном авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14);
 16. ДЦВ-ОПС-ОБ-714 - Листа усаглашености хеликоптера са одредбама CAT.IDE.H Правилника о јавом авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14);
 17. ДЦВ-ОПС-ОБ-717 - Опис поступка издавања оперативне дозволе;
 18. ОПС-230 - Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности;
 19. ОПС-231- Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора;
 20. ДЦВ-OПС-800- Захтев за издавање оперативне дозволе;
 21. ДЦВ-ОПС-ОБ-721 - Предлог корективних мера након перидичне промене;
 22. ДЦВ-ОПС-ОБ-722- Захтев за измену сертификата ваздухопловног оператера (АОC);
 23. ОПС-230 - Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности;
 24. ОПС-231 - Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора;
 25. ДЦВ-ОПС-ОБ-724 - Достављање промене у функционалном систему;
 26. ДЦВ-ОПС-ОБ-726 - Критеријум за одређивање ометајућих распореда (само за оператере који обављају редован јавни авио-превоз);
 27. ДЦВ-ОПС-ОБ-727 - Обавештење о отварању оперативне базе.

Посебне делатности у ваздушном саобраћају

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-139 - Поступак изузимања оператера од примене техничког захтева;
 2. ОПС-230 - Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности;
 3. ОПС-231 - Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора;
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 - Захтев за издавање одобрења за увођење промене у функционални систем;
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 - Потврда о спроведеној корективној мери;
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-707 - Орјентациони план обуке ваздухопловно овлашћеног особља по програмима из Оперативног приручника део Д;
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-708 - Обавештење о промени одговорних лица;
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 - Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере;
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-721 - Предлог корективних мера након перидичне промене;
 10. ДЦВ-ОПС-ОБ-724 - Достављање промене у функционалном систему;
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-727 - Обавештење о отварању оперативне базе;
 12. ДЦВ-ОПС-ОБ-730 - Изјава oператера;
 13. ДЦВ-ОПС-ОБ-733 - Захтев за издавање/измену потврде о испуњавању услова за обављање посебних делатности виског ризика уз накнаду;
 14. ДЦВ-ОПС-ОБ-734 - ИЗЈАВА (Оператери који користе ваздухоплове који нема Потврду о типу коу је издала или признала EASA).

Некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловом

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-139 - Поступак изузимања оператера од примене техничког захтева;
 2. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 - Захтев за издавање одобрења за увођење промене у функционални систем;
 3. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 - Потврда о спроведеној корективној мери;
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 - Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере;
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-716 - Захтев за издавање/измену листе посебних овлашћења оператера који обавља некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловом;
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-721 - Предлог корективних мера након перидичне промене;
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-724 - Достављање промене у функционалном систему;
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-730 - Изјава оператера;
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-734 - ИЗЈАВА (Оператери који користе ваздухоплове који нема Потврду о типу коу је издала или признала EASA).