Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк 

Напомена: За исправан преглед образаца у PDF формату , потребно је да ваш рачунар поседује актуелну верзију апликације Adobe Reader

 

Јавни авио-превоз

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-139 Поступак изузимања оператера од примене техничког захтева
 2. ДЦВ-ОПС-ОБ-137 Поступак издавања сертификата ваздухопловног оператера (Основна провера)
 3. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 Захтев за издавање одобрења за увођење промене у функционални систем
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-701 Обавештење о давању ваздухоплова у закуп са посадом
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-703 Обавештење о промени за коју није потребно одобрење
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-704 Обавештење о закључењу уговора о подели кода
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-705 Обавештење о именовању лица за спровођење провере на линији
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 Потврда о спроведеној корективној мери
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-707 Орјентациони план обуке ваздухопловно овлашћеног особља по програмима из Оперативног приручника део Д
 10. ДЦВ-ОПС-ОБ-708 - Обавештење о промени одговорног лица 
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-709 Изјава о намери
 12. ДЦВ-ОПС-ОБ-710 Листа усаглашености авиона са одредбама CAT.IDE.A Правилника о јавном авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14)
 13. ДЦВ-ОПС-ОБ-711 Захтев за издавање сертификата ваздухопловног оператера (AOC)
 14. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере
 15. ДЦВ-ОПС-ОБ-713 Листа усаглашености процедура и поступака оператера са примењивим захтевима Правилника о јавном авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14)
 16. ДЦВ-ОПС-ОБ-714 Листа усаглашености хеликоптера са одредбама CAT.IDE.H Правилника о јавом авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14)
 17. ДЦВ-ОПС-ОБ-717 Опис поступка издавања оперативне дозволе
 18. ОПС-230 Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности
 19. ОПС-231 Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора
 20. ДЦВ-OПС-800 Захтев за издавање оперативне дозволе
 21. ДЦВ-ОПС-ОБ-721 - Предлог корективних мера након перидичне промене
 22. ДЦВ-ОПС-ОБ-722 - Захтев за измену сертификата ваздухопловног оператера (АОC)
 23. ОПС-230 Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности
 24. ОПС-231 Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора
 25. ДЦВ-ОПС-ОБ-724 Достављање промене у функционалном систему
 26. ДЦВ-ОПС-ОБ-726 Критеријум за одређивање ометајућих распореда (само за оператере који обављају редован јавни авио-превоз)
 27. ДЦВ-ОПС-ОБ-727 Обавештење о отварању оперативне базе
 

Посебне делатности у ваздушном саобраћају

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-139 Поступак изузимања оператера од примене техничког захтева
 2. ОПС-230 Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности
 3. ОПС-231 Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 Захтев за издавање одобрења за увођење промене у функционални систем
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 Потврда о спроведеној корективној мери
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-707 Орјентациони план обуке ваздухопловно овлашћеног особља по програмима из Оперативног приручника део Д
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-708 Обавештење о промени одговорних лица
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-721- Предлог корективних мера након перидичне промене
 10. ДЦВ-ОПС-ОБ-724 Достављање промене у функционалном систему
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-727 Обавештење о отварању оперативне базе
 12. ДЦВ-ОПС-ОБ-730 - Изјава oператера
 13. ДЦВ-ОПС-ОБ-733 Захтев за издавање/измену потврде о испуњавању услова за обављање посебних делатности виског ризика уз накнаду
 14. ДЦВ-ОПС-ОБ-734 ИЗЈАВА (Оператери који користе ваздухоплове који нема Потврду о типу коу је издала или признала EASA)
 

Некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловом

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-139 Поступак изузимања оператера од примене техничког захтева
 2. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 Захтев за издавање одобрења за увођење промене у функционални систем
 3. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 Потврда о спроведеној корективној мери
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-716 Захтев за издавање/измену листе посебних овлашћења оператера који обавља некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловом 
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-721- Предлог корективних мера након перидичне промене
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-724 Достављање промене у функционалном систему
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-730 - Изјава оператера
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-734 ИЗЈАВА (Оператери који користе ваздухоплове који нема Потврду о типу коу је издала или признала EASA)