Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    

2023

 1. 01-2023 - 23.8.2023

2022

 1. 02-2022 - 30.8.2022

2021

 1. 01-2021 - 26.01.2021

2019

 1. 02-2019 - 17.04.2019;
 2. 03-2019 - 02.10.2019;
 3. 04-2019 - 21.10.2019.

2018

 1. 01-2018 - 13.09.2018.

2017

 1. 01-2017 - 13.02.2017;
 2. 02-2017 - 06.09.2017:
 3. 03-2017 - 13.09.2017.

2016

 1. 01-2016 - 17.02.2016;
 2. 02-2016 - 08.07.2016;
 3. 03-2016 - 04.08.2016;
 4. 04-2016 - 07.09.2016.

2015

 1. 01-2015 - 16.07.2015