Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Под пловидбеношћу подразумева се статус ваздухоплова, мотора, пропелера или делова  који морају бити у складу са одобреним дизајном и инструкцијама (упутствима) за континуирану пловидбеност. Она се обезбеђује сертификацијом и надзором ваздухоплова, и сертификацијом и надзором организација и лица укључених у пројектовање, производњу, континуирану пловидбеност и одржавање ваздухоплова. Домен рада Одељења пловидбености обухвата вођење Регистра ваздухоплова, почетну и континуирану пловидбеност ваздухоплова, пројектовање, производњу и одржавање ваздухоплова као и лиценцирање ваздухопловног техничког особља.