Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије :
 
Скадарска 23
11000 Београд
 
Тел : +381 11 292 70 00
Факс : +381 11 311 75 79
Е-пошта : dgca@cad.gov.rs
Веб : www.cad.gov.rs
 
Од 1. децембра 2016. године, Одељење за ваздухопловне дозволе и архиву, радиће са странкама, радним данима од 9 до 14 часова.
 
Односи с јавношћу :
 
Тел : +381 11 292 7036,
Тел : +381 64 803 1150
Факс : +381 11 292 71 70
Е-пошта : press@cad.gov.rs