Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије :
 
Скадарска 23
11000 Београд
 
Тел : +381 11 292 70 00
Факс : +381 11 311 75 79
Е-пошта : dgca@cad.gov.rs
Веб : www.cad.gov.rs
 
Од 1. децембра 2016. године, Одељење за ваздухопловне дозволе и архиву, радиће са странкама, радним данима од 9 до 14 часова.
 
Односи с јавношћу :
 
Тел : +381 11 292 7036,
Тел : +381 64 803 1150
Факс : +381 11 292 71 70
Е-пошта : press@cad.gov.rs