Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odeljenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link  
Vesti sa sajta

Učešće Republike Srbije u međunarodnoj vežbi NUCLERAR 14

Sreda, 10.12.2014.
Poslednjih godina je postala uobičajena praksa Eurocontrol da obavlja vežbe simulacije opasnih pojava u vazduhoplovstvu. Tim povodom, prvi put održana je vežba koja je simulirala nuklearnu katastrofu u Evropi i njen uticaj na vazduhoplovstvo NUCLERAR 14.
Priprema svih učesnika trajala je skoro šest meseci. Najpre je održan  jednodnevni pripremni sastanak u septembru  a potom i vežba 19. i 20. novembra  2014. godine u prostorijama Eurocontrol, u Briselu.
 
Države koje su po scenariju vežbe bile pod dejstvom simulirane nuklearna katastrofe  učestvovale su u vežbi isključivo na poziv. Predstavnik DCV, i ujedno predstavnik Republike Srbije, učestvovao je u vežbi jer je naša zemlja bila jedna od zemalja koja je po pozivu učestvovala u vežbi.
 
Učešće u vežbi je podrazumevalo opsežnu pripremu na nacionalnom nivou. Pripremu je vodio i koordinirao predstavnik DCV što je sprovedeno kroz mnogobrojne konsultacije i šest sastanaka sa predstavnicima SMATSA D.O.O., Air Serbia, RHMZ, aerodroma „Nikola Tesla“ i „Konstantin Veliki“, Instituta „Vinča“i Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Saradnja sa većinom organizacija je bila  veoma dobra i izvršene su sve potrebne pripreme prema Direktivi i scenariju vežbe. Na osnovu njih su simulirane akcije Republike Srbije tokom vežbe.  
Ciljevi vežbe bili su:
  • provera načina odgovora i donošenja odluka vazduhoplovstva na potencijalne nuklearne katastrofe,
  • provera koordinacije između Eurocontrol, nacionalnih kontakt osoba za opasne situacije i ekspertskih organizacija,
  • uspostavljanje mogućnosti da države učesnice vežbe provere postojeće nacionalne procese za upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu i njihovu vezu sa nacionalnim procesom za upravljanje kriznim situacijama uopšte,
  • utvrde postojanje i adekvatnost raspoloživih produkata u vezi sa nukklearnim katastrofama kao što su: poruke, mape disperzije kontaminacije itd,
  • provera podrške Eurocontrol u komunikaciji učesnika tokom nuklearne opasnosti,
  • provera softvera Narrator za similaciju vežbe.
Vežba je ispunila postavljene ciljeve. Učešće u vežbi NUCLEAR 14 bilo je od izuzetne koristi za sagledavanje trenutne situacije u ovoj oblasti u Evropi. Takođe, pripremni sastanci i konsultacije u našoj zemlji omogućili su sagledavanje aktuelne situacije u ovoj oblasti kod nas.
 

Pokazalo se da u trenutnoj situaciji nema jasnih procedura i uputstava za vazduhoplovstvo na nacionalnom nivou skoro ni u jednoj zemlji učesnici vežbe. Slična situacija je i na evropskom nivou,  konstatovan je nedostatak uputstava i standardizovanog materijala za podršku adekvatnih operativnih odluka u vazduhoplovstvu. S toga je utvrđeno da je u narednom periodu neophodno preduzeti mnoštvo koraka od strane raznih evropskih organizacija kako bi se evidentirani nedostaci što bolje prevazišli. Sumirani rezultati vežbe biće poznati krajem januara 205. godine  u preliminarnom izvešaju. Posle debrifinga vežbe koji će se održati u februaru iduće godine, konačni izveštaj vežbe  biće objavljen u martu 2015. godine. 


Nazad na ostale vesti