Od 03. jula 2024. godine zahteve za letove bespilotnih vazduhoplova podnositi na uas@cad.gov.rs  Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vesti sa sajta

Održana radionica „ICAO risk management“

Ponedeljak, 15.04.2024.
Održana radionica „ICAO risk management“

 Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom civilnog vazduhoplovstva (ICAO), organizovao je ICAO radionicu o upravljanju rizikom u perodu od 9. do 12. aprila 2024. godine. 

Članovi Nacionalnog tima za procenu rizika po civilno vazduhoplovstvo (predstavnici MGSI-a, MUP-a, MO-a, Vojske Srbije, BIA-e, Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka i DCV-a) učestvovali su na radionici kojoj je glavni cilj bio upoznavanje učesnika sa međunarodnim praksama u proceni rizika po civilno vazduhoplovstvo i standardizacija nacionalnih procedura i praksi sa međunarodnim zahtevima.
 

Nazad na ostale vesti