Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vesti sa sajta

Održana obuka na temu najbolje prakse u oblasti inspekcije opreme za obezbeđivanje

Petak, 29.03.2024.
Održana obuka na temu najbolje prakse u oblasti inspekcije opreme za obezbeđivanje

 U saradnji sa Evropskom konferencijom za civilno vazduhoplovstvo (ECAC), u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, u periodu od 26. do 28. marta 2024. godine, održana je obuka na temu najbolje prakse u oblasti inspekcije opreme za obezbeđivanje.

Glavni ciljevi obuke, kojoj su pored predstavnika Direktorata prisustvovali i predstavnici civilnih vazduhoplovnih vlasti Litvanije, Letonije i Turske, su upoznavanje nacionalnih proverivača sa regulatornim zahtevima u oblasti opreme obezbeđivanja i predstavljanje mogućnosti i ograničenja opreme obezbeđivanja koja se trenutno koristi.


Nazad na ostale vesti