Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vesti sa sajta

Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Ponedeljak, 18.12.2023.
Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

 U skladu sa članom 34a tačka 1. Zakona o javni agencijama ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/05, 81/05-ispravka i 47/18), obaveštava se javnost, da je izborni postupak za radno mesto koja je dodeljenja sledeća šifra prijave sproveden i da je u izbornom postupku kandidat postigao sledeći rezultat prema prosečnoj oceni:

 
1. Radno mesto – savetnik za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu
Kandidat pod šifrom prijave: „ JK-AVSEC-001“ sa prosečnom ocenom 2,78
 
Odluka Konkursne komisije broj: 6/2-08-006/2023-0018 od 14.12.2023. godine.
 
2. Radno mesto- inspektor za obuku i licenciranje kontrolora letenja
Kandidat pod šifrom prijave: „ JK-ATM-001“ sa prosečnom ocenom 2,78
 
Odluka Konkursne komisije broj: 6/2-08-007/2023-0012 od 12.12.2023. godine.
 

Nazad na ostale vesti