Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Saopštenje Direktorata - Rešenje za smanjenje buke prouzrokovane operacijama vazduhoplova

Utorak, 10.10.2023.
Saopštenje Direktorata - Rešenje za smanjenje buke prouzrokovane operacijama vazduhoplova

 Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je 15.09.2023. godine, inicirao sastanak sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, Ministarstva zaštite životne sredine, avio-komapnije Er Srbija, Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd i Aerodroma Nikola Tesla Beograd, radi razmatranja regulatornih i operativnih rešenja za smanjenje buke usled sve većeg broja žalbi građana (žitelji Bežanijske kose i Novog Beograda) sa predstavkama koje se odnose na povećanu buku vazduhoplova. Shodno zaključku sastanka formirana je Radna grupa za stručnu analizu operativnih predloga izmene procedure TISAK 3Z.

Na osnovu toga, u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je 09.10.2023. godine, održan sastanak Radne grupe u cilju pronalska najpogodnijeg operativnog rešenja za smanjenje buke prouzrokovane operacijama vazduhoplova sa aerodroma Nikola Tesla Beograd.
 
Članovi radne grupe, predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, Direktorata civilnog vazduhoplovstva, kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd, avio-kompanije Er Srbija i operatera Aerodroma Nikola Tesla Beograd, Belgrade Airport, dogovorili su da u narednom periodu prikupe informacije o svim letovima koji prelaze granične vrednosti buke definisane za industrijsku zonu u kojoj se nalazi aerodrom Nikola Tesla.  
 
Informacije će biti prikupljene uz pomoć mreže mernih uređaja za merenje buke-mikrofona koji su instalirani na različitim lokacijama po gradu, on-line aplikacije Aerodroma Beograd (Web Track), kao i detaljne analize karakteristika predmetnih letova od strane SMATSA doo Beograd, na osnovu kojih će biti odlučeno koje mere za smanjenje buke je neophodno dodatno propisati.
 
Na sastanku je predloženo da se u narednom periodu propiše privremena mera za smanjenje buke u vidu zabrane poletanja mlaznih aviona sa intersekcija u slučaju korišćenja procedure TISAK 3Z, za sve letove koji se obavljaju u periodu od 06:00-07:00 časova. 
 
Učesnici Radne grupe intenzivno rade na prikupljanju detaljnih informacija o letovima koji prelaze granične vrednosti buke, sa ciljem unapređenja i pokretanja novih inicijativa za pronalaženje rešenja za smanjenje buke prouzrokovane operacijama vazduhoplova.
 

Nazad na ostale vesti