Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Vesti sa sajta

Potpisan Memorandum o razumevanju u vazduhoplovstvu između Srbije i Italije

Četvrtak, 16.03.2023.
Potpisan Memorandum o razumevanju u vazduhoplovstvu između Srbije i Italije

Dana 16.03.2023. godine u organizacaciji civilnih vazduhoplovnih vlasti Republike Italije (ENAC) u Rimu, potpisan je Memorandum o razumevanju u vazduhoplovstvu između Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i vazduhoplovnih vlasti Republike Italije.

Na upriličenoj ceremoniji, Sporazum o razumevanju u vazduhoplovstvu potpisali su direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva RS Mirjana Čizmarov i generalni direktor ENAC-a Alesijo Kvaranta u prisustvu predsednika ENAC-a Pjerluiđija Di Palme i predsednice Upravnog odbora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije Olje Čokorilo.

Potpisivanjem Memoranduma omogućeno je dalje unapređenje dugogodišnje saradnje između vazduhoplovnih vlasti dve zemlje, kao i stvaranje fleksibilnog okvira za ostvarivanje zajedničkih ciljeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva.

Sporazum između ostalog ima za cilj da promoviše razvoj vazduhoplovstva sa posebnim osvrtom na bezbednost, letačke operacije i dozvole letačkog osoblja.

 


Nazad na ostale vesti