Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Vesti sa sajta

U Direktoratu održan godišnji LSSIP sastanak

Četvrtak, 02.03.2023.
U Direktoratu održan godišnji LSSIP sastanak

U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, 2.3.2023. godine održan je redovni godišnji LSSIP (Local Single Sky ImPlementation) sastanak između predstavnika Direktorata, Evrokontrola, Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i SMATSA doo. 
 
LSSIP predstavlja mehanizam planiranja i izveštavanja u domenu ATM (Air Traffic Management) za ECAC+ države.
Evrokontrol kao centralna tačka prikuplja ove podatke preko nacionalnih kontakt osoba čiji je zadatak da dostave podatke u vezi novih ciljeva i ažuriraju postojeće. 
 
Evropski ATM Master Plan linkovan je sa najvažnijim ATM inicijativama, tj. sa DP (Deployment Programme), PCP (Pilot Common Project) i ICAO ASBUs (Aviation System Block Upgrades) i dostupan je na eATM portalu (https://www.eatmportal.eu/working/).
 

Nazad na ostale vesti