Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Vesti sa sajta

Potpisan Sporazum o saradnji i koordinaciji u traganju i spasavanju u vazduhoplovstvu između zemalja regiona

Sreda, 22.02.2023.
Potpisan Sporazum o saradnji i koordinaciji u traganju i spasavanju u vazduhoplovstvu između zemalja regiona

 U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Severne Makedonije, 22.02.2023. godine u Ohridu, održana je ceremonija potpisivanja Sporazuma o saradnji i koordinaciji u traganju i spasavanju u vazduhoplovstvu između Republike Srbije, Republike Severne Makedonije, Republike Crne Gore i Republike Slovenije.

Sporazum o saradnji i koordinaciji u traganju i spasavanju u vazduhoplovstvu, kojem je prisustvovao i ministar za saobraćaj i komunikacije R. Severne Makedonije Blagoj Bočvarski, potpisali su generalni direktori vazduhoplovnih vlasti zemalja potpisnica i to: Direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva RS Mirjana Čizmarov u ime Vlade Republike Srbije, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo R. Severne Makedonije Tomislav Tuntev, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Zoran Maksimović i direktor civilnih vazduhoplovnih vlasti Slovenije Srečko Janiša.

 
Potpisani sporazum predstavlja opšti okvir za saradnju i koordinaciju aktivnosti tela zaduženih za traganje i spasavanje u vazduhoplovstvu, a konkretne procedure za angažovanje spasilačkih jedinica na teritoriji druge države strane ugovornice biće definisane bilateralnim operativnim sporazumima.
 
 
Države regiona su, na inicijativu Republike Srbije, osnovale 2016. godine Regionalni savetodavni komitet za traganje i spasavanje u civilnom vazduhoplovstvu, sa ciljem da se unapredi regionalna saradnja u oblasti traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu i ispune standardi i preporučene prakse koje je usvojila Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO).
 
U Regionalnom savetodavnom komitetu za traganje i spasavanje u civilnom vazduhoplovstvu trenutno učestvuje 10 zemalja – Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Crna Gora, Hrvatska, Bugarska, Mađarska, i Češka, kao i krovne organizacije u civilnom vazduhoplovstvu - Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe (Eurocontrol) i ICAO.
 

Nazad na ostale vesti