Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 
Vesti sa sajta

Potpisan Memorandum o razumevanju u vazduhoplovstvu između zemalja regiona

Ponedeljak, 16.01.2023.
Potpisan Memorandum o razumevanju u vazduhoplovstvu između zemalja regiona

U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, 16.01.2023. godine potpisan je Memorandum o razumevanju o međusobnoj saradnji u vazduhoplovstvu, između Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Severne Makedonije i Generalnog Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Turske.
 
Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju ostvariće se zajednički interesi koji će se ogledati i na međunarodnom planu, pre svega u zajedničkom nastupu prema međunarodnim organizacijama u civilnom vazduhoplovstvu. 
 
 
Ovime će vazduhoplovne vlasti ovog dela Evrope produbiti svoju multilateralnu saradnju sa osnovnim ciljem da se bezbednost i obezbeđivanje u civilnom vazduhoplovstvu regiona podignu na najviši mogući nivo.
 
Multilateralnom susretu i potpisivanju Memoranduma prisustvovao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, kao i predsednik ECAC-a (Evropska konferencija civilnog vazduhoplovstva) i generalni direktor civilnih vazduhoplovnih vlasti Republike Italije Alesijo Kvaranta.
 
Memorandum o razumevanju o međusobnoj saradnji u vazduhoplovstvu potpisali su generalni direktori vazduhoplovnih vlasti zemalja potpisnica i to: Direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Mirjana Čizmarov, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Zoran Maksimović, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Severne Makedonije Tomislav Tuntev i direktor Generalnog direktorata civilnog vazduholovstva Republike Turske Kemal Jiksek.
 
 
 
Po završetku interne procedure u Bosni i Hercegovini i Republici Albaniji, Memorandum o razumevanju o međusobnoj saradnji će potpisati i direktori vazduhoplovnih vlasti ovih zemalja, direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH Čedomir Šušnjar i direktor vazduhoplovnih vlasti R. Albanije Maksim Et’hemaj.
 
Foto: Aleksandar Stojanović
 

Nazad na ostale vesti