Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Vesti sa sajta

Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom

Petak, 16.12.2022.
Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom

 
„U skladu sa članom 34a tačka 1. Zakona o javni agencijama ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/05, 81/05-ispravka i 47/18), obaveštava se javnost, da je izborni postupak za radna mesta kojima su dodeljene sledeće šifre prijava sproveden i da su u izbornom postupku kandidati postigli sledeće rezultate prema prosečnoj oceni:

1. Radno mesto - Proverivač za vazduhoplovno osoblje
  • Kandidat pod šifrom prijave: „ JK-FCL-001“ sa prosečnom ocenom 3,00
  • Kandidat pod šifrom prijave „JK-FCL-004“ sa prosečnom ocenom 2,34
 
2. Radno mesto - Saradnik za fizičko tehničko obezbeđenje i protiv požarnu zaštitu
  • Kandidat pod šifrom prijave „JK-OOP-001“ sa prosečnom ocenom 3,00
 
Ostalim kandidati kojima su dodeljene šifre prijava, obaveštavaju se da je izborni postupak u toku.

Nazad na ostale vesti