Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Utorak, 06.12.2022.
Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

U skladu  sa članom 34a tačka 1. Zakona o javni agencijama ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/05, 81/05-ispravka i 47/18), obaveštava se javnost, da će se izborni postupak za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme sprovesti za sledeća radna mesta kojima su dodeljene sledeće šifre prijava:

 

  1. inspektor za saobraćajnu delatnost-saobraćajni pilot –   šifra prijave:  JK-OPS-001

 

  1. inspektor za vazduhoplovno osoblje-profesionalni pilot –  šifre prijava: JK-FCL-001

 

  1. proverivač za vazduhoplovno osoblje - šifre prijava: JK-FCL-001 i JK-FCL-004

 

  1. saradnik za fizičko tehničko obezbeđenje i protivpožarnu zaštitu- šifra prijave: JK-OOP-001

Nazad na ostale vesti