Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Vesti sa sajta

Preporuka Direktorata – bezbedno letenje tokom visokih temperatura

Četvrtak, 21.07.2022.
Preporuka Direktorata – bezbedno letenje tokom visokih temperatura

 Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, vodeći računa o bezbednosti letačkih aktivnosti, daje preporuke korisnicima vazdušnog prostora naše zemlje o bezbednom letenju tokom visokih temperatura. 

Direktorat podseća, da tokom obavljanja letačkih aktivnosti tokom letnjeg perioda, a naročito u uslovima visoke spoljašnje temperature, treba obratiti pažnju na sledeće:
 
Visoka temperatura vazduha i velika nadmorska visina aerodroma, utiču na performanse vazduhoplovnih motora;
Visoka temperatura vazduha ima veliki uticaj i na samog pilota;
Vazduhoplovni motori, koji se koriste na vazduhoplovima su temperaturno limitirani, te tokom dana, kada su visoke          temperature vazduha, ne mogu da ostvare maksimalnu snagu;
Sila uzgona se smanjuje tokom vrelih dana;
Maksimalna dozvoljena težina na poletanju, u odnosu na dan sa nižom temperaturom, može biti smanjena;
IAS/TAS odnos prouzrokuje veću putnu brzinu u svim fazama leta;
Usled umanjene maksimalne snage motora, sile uzgona i veće putne brzine u odnosu na IAS, dužina poletanja će se povećati;
Vertikalna brzina penjanja se smanjuje;
Radijus zaokreta se povećava;
Performanse penjanja tokom neuspelog prilaza se smanjuju;
Dužina, potrebna za zaustavljanje vazduhoplova, povećava se nakon sletanja. 
 
Kako bi se umanjio rizik u danima sa visokom temperaturom, Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS savetuje da se:
 
Letenje planira u hladnijim delovima dana, kada temperatura vazduha nije veća od operativnog ograničenja motora;
Vodi računa i o svom psiho-fizičkom stanju i koristi dovoljno vode;
Ne koristi maksimalna težina vazduhoplova na poletanju;
Izbegava poletanje i sletanje u uslovima leđnog vetra;
Prati temperaturu motora;
Uradi proračun potrebne dužine poletanja i sletanja koristeći podatke iz AFM-a, koji odgovara vazduhoplovu koji se koristi; 
Uvek koristi maksimalna raspoloživa dužina piste za poletanje;
Ne sleće na sam početak piste - sletanje na rastojanju od 150 metara od praga piste, osiguraće bezbedno sletanje bez opasnosti od udara u prepreke;
Vodi računa o performansama tokom poletanja i sletanja, budući da visoke temperature, velika nadmorska visina piste, mokra/klizava/travnata pista, umanjuju performanse vazduhoplova;
Ne leti u periodu dana kada vazduhoplov penje manje od 500 ft (jednomotorni) i 150 ft (dvomotorni);
Koriste bezbednosni faktori prilikom proračuna.
 

Nazad na ostale vesti