Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Vesti sa sajta

Saopštenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Ponedeljak, 06.06.2022.
Saopštenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

 Povodom neistinitih tvrdnji objavljenih u pojedinim medijima, koje javnost mogu dovesti u zabludu, a tiču se informacija u vezi sa obukama za sticanje kvalifikacija za vazduhoplovno osoblje, kao i obukama za operatere bespilotnih vazduhoplova, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije informiše o sledećem:

Direktorat civilnog vazduhoplovstva je jedini nadležni organ u Republici Srbiji, koji odobrava planove i programe obuka za sticanje zvanja vazduhoplovnog osoblja, izdaje, povlači i/ili suspenduje sertifikate centrima za obuku, vrši proveru znanja i veština kandidata za sticanje zvanja, izdaje dozvole vazduhoplovnom osoblju, kao i uverenja o položenim ispitima ili potvrde o poznavanju vazduhoplovnih propisa.
 
Svi centri za obuku vazduhoplovnog osoblja (piloti, kontrolori letenja, avio-mehaničari, dispečeri i sl.) moraju imati sertifikat Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, te je preporuka da kandidati pre započinjanja procesa obuke u nekom od centara provere postojanje takvog sertifikata.
 
Zakonom o vazdušnom saobraćaju i propisima donetim na osnovu Zakona, predviđeno je kada i za koja lica su obuke obavezne, kao i ko je ovlašćen da iste obuke sprovodi.  
 

Nazad na ostale vesti