Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Vesti sa sajta

Održana obuka osveženja znanja iz vazduhoplovne medicine

Sreda, 01.06.2022.
Održana obuka osveženja znanja iz vazduhoplovne medicine

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je 27.05.2022.  godine, u saradnji sa Vazduhoplovnomedicinskim institutom, na vojnom aerodromu Pukovnik-pilot Milenko Pavlović, organizovao obuku osveženja znanja iz vazduhoplovne medicine (AME refresher training) namenjenu ovlašćenim lekarima (AME), lekarima-konsultantima i psiholozima koji učestvuju u donošenju ocena o zdravstvenoj sposobnosti civilnog vazduhoplovnog osoblja.

Peta po redu obuka iz oblasti vazduhoplovne medicine, koju je Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS realizovao u 2022. godini, omogućila je učesnicima da usavrše svoja znanja koja se odnose na vazduhoplovnu fiziologiju, ocenu mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja i pružila praktične smernice za rad ovlašćenim lekarima.
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, nastaviće sa održavanjem ovakvih skupova, budući da predstavljaju jedinstvenu priliku za profesionalno usavršavanje i doprinos kontinuiranom jačanju bezbednosti vazdušnog saobraćaja.
 

Nazad na ostale vesti