Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vesti sa sajta

Direktoratu civilnog vazduhoplovstva RS uručena tri JUQS sertifikata

Ponedeljak, 14.11.2022.
Direktoratu civilnog vazduhoplovstva RS uručena tri JUQS sertifikata

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je i u 2022. godini ispunio sve zahteve za dobijanje JUQS sertifikata i međunarodno priznatog IQNET  sertifikata.

Na osnovu donošenja, sprovođenja i nadzora nad primenom regulatornih zahteva upravnih postupaka koji se obavljaju u Direktoratu, sertifikaciono telo JUQS (Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta), uručilo je Direktoratu najnovije sertifikate; SRPS ISO 9001:2015 - za sistem menadžmenta kvalitetom, SRPS ISO 14001:2015 - sistem menadžmenta životnom sredinom i SRPS ISO 45001:2018 za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, koji su važeći od 01.11.2022. godine.  
 
Sprovođenjem internih provera u svim organizacionim jedinicama Direktorata, gde aktivno učešće imaju svi zaposleni, od 28.10.2015. godine kada je Direktorat prvi put sertifikovan,  sticali su se uslovi za uspešnu realizaciju eksternih provera i dobijanje sertifikata za sva tri standarda.
 
Direktorat je dosledan usvojenoj Politici integrisanog sistema menadžmenta u kontinuiranom unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom i sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.
 

Nazad na ostale vesti