Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Održan sastanak Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta Republike Srbije

Sreda, 30.06.2021.
Održan sastanak Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta Republike Srbije

 Dana 30.06.2021. godine održan je drugi sastanak Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta Republike Srbije kojim je predsedavala direktorka Mirjana Čizmarov, predsednik Komiteta.

Sastanku su pored direktorke Čizmarov, prisustvovali Saša Kostić, načelnik odeljenja za NATO i PzM, Ministarstva inostranih poslova, potpukovnik Darko Krejaković, načelnik Odeljenja za civilno-vojnu koordinaciju u Ministarstvu odbrane i Mirjana Vasiljević, direktor ATM sektora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore.

Na sastanku je usaglašen predlog Nacionalne politike upravljanja vazdušnim prostorom, koja će biti prosleđena Vladi na usvajanje.

Nacionalna politika ima za cilj uspostavljanje organizovanog, efikasnog i integrisanog planiranja i upravljanja vazdušnim prostorom, kao zajedničkog resursa svih kategorija korisnika tog prostora, sa ciljem da se vazdušni prostor upotrebljava na fleksibilan i transparentan način, uzimajući u obzir potrebe odbrane i obezbeđivanja, zaštite životne sredine i obaveze koje proizlaze iz potvrđenih međunarodnih ugovora, članstva u međunarodnim vazduhoplovnim organizacijama i međunarodnih standarda i preporučene prakse.

 

Nazad na ostale vesti