Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Održana online obuka osveženja znanja iz vazduhoplovne medicine

Petak, 21.05.2021.
Održana online obuka osveženja znanja iz vazduhoplovne medicine

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije organizovao je 21.05.2021. godine online obuku osveženja znanja iz vazduhoplovne medicine (AME refresher training) u prisustvu ovlašćenih lekara (AME), lekara-konsultanata i psihologa koji učestvuju u vazduhoplovno-medicinskim pregledima civilnog vazduhoplovnog osoblja.

Program obuke obuhvatio je oblasti koje se odnose na aktuelnu  situaciju sa COVID-19, i uticaj na zdravstvenu sposobnost vazduhoplovnog osoblja. Obrađene teme odnosile su se na posledice COVID-19 kada je u pitanju mentalno zdravlje vazduhoplovnog osoblja, kao i na kardiovaskularne i pulmološke posledice virusa. 

Razmenom profesionalnih iskustava i diskusijom koja je usledila nakon obrađenih tema, učesnici su se dodatno informisali i time stekli nove smernice za rad. 

Prisutnima se, u uvodnoj reči, obratio i pomoćnik direktora iz Sektora za vazdušnu plovidbu, aerodrome i obezbeđivanje u vazduhoplovstvu Aleksandar Godić, koji je polaznicima poželeo dobrodošlicu u ime direktorke Direktorata Mirjane Čizmarov, i izrazio nadu da će im seminar biti od izuzetne pomoći u daljem radu. 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ovakvim aktivnostima nastavlja da podržava kontinuiranu edukaciju iz  vazduhoplovne medicine, u cilju povećanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja.

 

Nazad na ostale vesti