Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Obaveštenje putnicima o otvaranju stečajnog postupka nad avio kompanijom MONTENEGRO AIRLINES

Utorak, 18.05.2021.
Obaveštenje putnicima o otvaranju stečajnog postupka nad avio kompanijom MONTENEGRO AIRLINES

Rešenjem Privrednog suda Crne Gore St.br.164/2021 od 28.04.2021.godine otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD „Montenegro Airlines“ Podgorica, Beogradska br.10, /mat.br.02737175/.

Poverioci imaju mogućnost da u roku od 30 dana od dana objave Oglasa (28.04.2021.godine) prijave svoja potraživanja.

Prvi sastanak poverilaca održaće se dana 04.06.2021.godine sa početkom u 10:00 časova, a ročište za ispitivanje potraživanja dana 08.06.2021.godine u 12,00 časova u Privrednom sudu Crne Gore, kancelarija br.2.

Sva prava koja je putnicima garantovao prevozilac Montenegro Airlines a koja se tiču neisplaćenih kompenzacija, neiskorištenih vaučera kao i nerefundiranih karata za nerealizovane letove mogu se potraživati kroz stečajni postupak.


Nazad na ostale vesti