Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 
Vesti sa sajta

Operativno obaveštenje - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja i sertifikata letačkog osoblja

Petak, 27.11.2020.
Operativno obaveštenje - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja i sertifikata letačkog osoblja

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je 27.11.2020. godine, u skladu sa odlukama i preporukama Vlade Republike Srbije i odluke Direktorata br. 6/2-03-0008/2020-0100 od 26.11.2020. godine, a u vezi sa situacijom prouzrokovanom koronavirusom, izdao Operativno obaveštenje koje se odnosi na produžavanje ovlašćenja i sertifikata letačkog osoblja.

Operativno obaveštenje možete pogledati na sledećem linku - OAM

 

Nazad na ostale vesti