Od 03. jula 2024. godine zahteve za letove bespilotnih vazduhoplova podnositi na uas@cad.gov.rs  Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vesti sa sajta

Operativno obaveštenje - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja i sertifikata letačkog osoblja

Petak, 27.11.2020.
Operativno obaveštenje - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja i sertifikata letačkog osoblja

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je 27.11.2020. godine, u skladu sa odlukama i preporukama Vlade Republike Srbije i odluke Direktorata br. 6/2-03-0008/2020-0100 od 26.11.2020. godine, a u vezi sa situacijom prouzrokovanom koronavirusom, izdao Operativno obaveštenje koje se odnosi na produžavanje ovlašćenja i sertifikata letačkog osoblja.

Operativno obaveštenje možete pogledati na sledećem linku - OAM

 

Nazad na ostale vesti