Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vesti sa sajta

Bezbednosna naredba

Četvrtak, 19.03.2020.
Bezbednosna naredba

 Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 19. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu broj 02/2020, koja se odnosi na operatere koji obavljaju javni avio-prevoz iz oblasti sa visokim rizikom od širenja virusa  Covid-19.

 
Razlog izdavanja Bezbednosne naredbe je umanjenje rizika od moguće zaraze putnika virusom Covid-19 koje može da nastane usled korišćenja vazduhoplova na letovima koji se obavljaju na aerodromima koji se nalaze u oblastima sa visokim rizikom od širenja virusa Covid-19. 
 
Operateri su dužni da obezbede čišćenje i potpunu dezinfekciju vazduhoplova sredstvom za dezinfekciju primerenim za dezinfekciju vazduhoplova, nakon svakog leta koji je sa aerodroma koji se nalazi u oblasti visokog rizika od zaraze virusom Covid-19. 
 
Operateri mogu da primene i drugu frekvenciju dezinfikovanja vazduhoplova nakon izvršene procene rizika koja mora da uzme u obzir i operativne činjenice kao i vreme dejstva dezinfekcionog sredstva koje je operater koristio u postupku dezinfekcije vazduhoplova. Operateri su dužni da obezbede potpuno čišćenje i dezinfekciju vazduhoplova najkasnije 24 sata od trenutka kada je vazduhoplov poleteo sa aerodroma koji se nalazi u oblasti visokog rizika od zaraze virusom Covid-19. 
 
Operateri vazduhoplova su dužni da opreme svaki vazduhoplov jednim ili više kompleta zaštitne opreme (Universal Precaution Kit). Navedena oprema se koristi kako bi se zaštitili članovi posade koji su bili u kontaktu sa potencijalno zaraženim putnicima virusom Covid-19 i koji su učestvovali u čišćenju sadržaja koji su bili izloženi virusu. 
 
Bezbednosnu naredbu možete pogledati klikom na link.
 

Nazad na ostale vesti