Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vesti sa sajta

Obaveštenje o radu e-Pisarnice

Ponedeljak, 23.03.2020.
Obaveštenje o radu e-Pisarnice

  U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", br.31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020) I Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", br.31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020) Vlade Republike Srbije,obaveštavamo da će Pisarnica Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u narednom periodu biti organizovana preko e-Pisarnice i da će se primenjivati sledeće procedure:

  1. Vazduhoplovni subjekti mogu podneti zahteve i prijave isključivo putem elektronske pošte na e-mail adrese koje su navedene u tačkama 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 ovog obaveštenja.
  2. Svi zahtevi (sa pripadajućom dokumentacijom) za izdavanje, produženje i obnovu roka važenja dozvola, ovlašćenja, sertifikata i autorizacija vazduhoplovnog osoblja mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e- mail adresu: ova@cad.gov.rs  
  3. Prijave (sa pripadajućom dokumentacijom) za proveru uslova za polaganje teorijskih i praktičnih ispita i procena osposobljenosti (letačko osoblje i vazduhoplovni dispečeri) mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e- mail adresu: ispiti@cad.gov.rs 
  4. Svi zahtevi koje podnose odobreni centri za obuku (ATO) i operateri FSTD uređaja mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e-mail adresu: fcl@cad.gov.rs 
  5. Prilikom sprovođenja teorijske i praktične obuke, odobreni centri za obuku su dužni da primenjuju sve odluke i ograničenja koje je donela Vlada Republike Srbije, kao i preporuke koje je izdao institut za javno zdravlje Srbije „ Dr. Milan Jovanović Batut“. Više informacija možete naći na sledećim linkovima: http://www.batut.org.rs/index.php?content=2040  https://covid19.rs/ 
  6. Zahtevi u vezi sa centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, kao i u pogledu sertifikacije osoblja obezbeđivanja, izdavanja ovlašćenja za rukovodioce obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i instruktora obuke u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e-mail adresu: avsec@cad.gov.rs
  7. Svi zahtevi koji se odnose na rad vazduhoplovno-tehničkih organizacija (AMO, CAMO, ATO, DOA, POA) kao i svi zahtevi pravnih ili fizičkih lica koji se odnose na registar i plovidbenost vazduhoplova, mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e- mail adresu: air@cad.gov.rs  
  8. Svi zahtevi (sa pripadajućom dokumentacijom) koji se odnose na rad vazduhoplovno medicinskog centra kao i svi zahtevi vazduhoplovnog osoblja koji se odnose na lekarska uverenja, mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e- mail adresu: aeromedical@cad.gov.rs  
  9. Svi zahtevi koji se odnose na vazduhoplovne operatere mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e- mail adresu: ops@cad.gov.rs  
  10. Reklamacije putnika (sa pripadajućom dokumentacijom) u slučaju povrede prava zagarantovanih Zakonom o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e- mail adresu: reklamacijeputnika@cad.gov.rs 

Ostale predmete zainteresovani subjekti mogu poslati putem mejla na pisarnica@cad.gov.rs, koji će nakon obrade, u najkraćem roku biti dostavljen podnosiocu. 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije će do okončanja vanrednog stanja sve predmete primati preko e-Pisarnice. 

Hvala na razumevanju.


Nazad na ostale vesti