Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 
Vesti sa sajta

Obaveštenje o radu e-Pisarnice

Ponedeljak, 23.03.2020.
Obaveštenje o radu e-Pisarnice

  U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", br.31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020) I Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", br.31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020) Vlade Republike Srbije,obaveštavamo da će Pisarnica Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u narednom periodu biti organizovana preko e-Pisarnice i da će se primenjivati sledeće procedure:

  1. Vazduhoplovni subjekti mogu podneti zahteve i prijave isključivo putem elektronske pošte na e-mail adrese koje su navedene u tačkama 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 ovog obaveštenja.
  2. Svi zahtevi (sa pripadajućom dokumentacijom) za izdavanje, produženje i obnovu roka važenja dozvola, ovlašćenja, sertifikata i autorizacija vazduhoplovnog osoblja mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e- mail adresu: ova@cad.gov.rs  
  3. Prijave (sa pripadajućom dokumentacijom) za proveru uslova za polaganje teorijskih i praktičnih ispita i procena osposobljenosti (letačko osoblje i vazduhoplovni dispečeri) mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e- mail adresu: ispiti@cad.gov.rs 
  4. Svi zahtevi koje podnose odobreni centri za obuku (ATO) i operateri FSTD uređaja mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e-mail adresu: fcl@cad.gov.rs 
  5. Prilikom sprovođenja teorijske i praktične obuke, odobreni centri za obuku su dužni da primenjuju sve odluke i ograničenja koje je donela Vlada Republike Srbije, kao i preporuke koje je izdao institut za javno zdravlje Srbije „ Dr. Milan Jovanović Batut“. Više informacija možete naći na sledećim linkovima: http://www.batut.org.rs/index.php?content=2040  https://covid19.rs/ 
  6. Zahtevi u vezi sa centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, kao i u pogledu sertifikacije osoblja obezbeđivanja, izdavanja ovlašćenja za rukovodioce obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i instruktora obuke u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e-mail adresu: avsec@cad.gov.rs
  7. Svi zahtevi koji se odnose na rad vazduhoplovno-tehničkih organizacija (AMO, CAMO, ATO, DOA, POA) kao i svi zahtevi pravnih ili fizičkih lica koji se odnose na registar i plovidbenost vazduhoplova, mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e- mail adresu: air@cad.gov.rs  
  8. Svi zahtevi (sa pripadajućom dokumentacijom) koji se odnose na rad vazduhoplovno medicinskog centra kao i svi zahtevi vazduhoplovnog osoblja koji se odnose na lekarska uverenja, mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e- mail adresu: aeromedical@cad.gov.rs  
  9. Svi zahtevi koji se odnose na vazduhoplovne operatere mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e- mail adresu: ops@cad.gov.rs  
  10. Reklamacije putnika (sa pripadajućom dokumentacijom) u slučaju povrede prava zagarantovanih Zakonom o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju mogu se isključivo podneti slanjem elektronske pošte na e- mail adresu: reklamacijeputnika@cad.gov.rs 

Ostale predmete zainteresovani subjekti mogu poslati putem mejla na pisarnica@cad.gov.rs, koji će nakon obrade, u najkraćem roku biti dostavljen podnosiocu. 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije će do okončanja vanrednog stanja sve predmete primati preko e-Pisarnice. 

Hvala na razumevanju.


Nazad na ostale vesti